Login

Not a member yet? Register now
×
Freaking Shapes

Freaking Shapes

by Ken Fei App

941

Our Rating

7.0Design
6.0Usability
8.0Creativity
7.0Average
Freaking Shapes
Freaking Shapes
Freaking Shapes
Freaking Shapes
Freaking Shapes
Description
Freaking Shapes là một game với lối chơi đơn giản, giúp bạn giải trí sau những giờ học tập và là m việc căng thẳng.