Login

or
Not a member yet? Register now
×
RunRun2D

RunRun2D

by Nguyễn Cảnh

350

Our Rating

7.8Design
8.0Usability
7.2Creativity
7.7Average
RunRun2D
RunRun2D
RunRun2D
RunRun2D
RunRun2D
RunRun2D
RunRun2D
Description

Né quái vật và lượm đồ ăn để sống,thu thập đồ nhiệm vụ để qua màn,khi thu thập đủ,cánh cửa cuối màn sẽ mở ra ,đi vào để qua màn chơi mới .